Main menu:

Zákroky

Plastická chirurgie je specializované chirurgické odvětví, které se zabývá změnou zevnějšku člověka. Zákroky plastické chirurgie můžeme rozdělit na rekonstrukční plastickou chirurgii a kosmetickou plastickou chirurgii. Ovšem ne vždy je patrné, zda-li jde o rekonstrukční nebo kosmetickou úpravu. Například zákrok Facelift, který je aplikován na 70tiletého, aby vyhladil vrásky je považován za kosmetický zákrok. Tentýž zákrok však může být považován za rekonstrukční plastickou chirurgii, pokud byl částí procedury, při níž byla odstraněna rakovina kůže a byl použit na uzavření rány vzniklé po odstranění nádoru.

Předchozí se dá shrnout takto:

  • Rekonstrukční plastická chirurgie opravuje nebo maskuje defekty, které máme od narození, nebo způsobené úrazem, operací či nemocí.
  • Kosmetická a estetická plastická chirurgie mění rysy, které na svém těle shledáváme nelichotivé.

Na závěr - pro zajímavost: slovo “plastická” (anglicky “plastic”) pochází z řeckého slova “plastikos” a znamená zdobit nebo modelovat. Použití tohoto slova zde nemá žádnou souvislost s polymerovým materiálem známým jako plast.

Zdroj: wikipedia